HP LaserJet 1000 Printer - Výber papiera a iných médií

background image

Výber papiera a iných médií

Tlačiarne HP LaserJet vytvárajú dokumenty s vynikajúcou kvalitou tlače. Umožňujú tlač na rôzne médiá,
ako papier (vrátane až 100 % recyklovaného vláknitého papiera), obálky, štítky, priehľadné fólie a médiá
užívateľského formátu. Podporované su nasledujúce formáty médií:

Minimálny: 76 x 127 mm

Maximálny: 216 x 356 mm

Vlastnosti médií, ako hmotnos

ť, zrnitosť a vlhkosť sú dôležitými faktormi ovplyvňujúcimi výkon tlačiarne a

kvalitu tlače. Na dosiahnutie najlepšej možnej kvality tlače používajte iba vysokokvalitné médiá, určené pre
laserové tlačiarne. Detailné špecifikácie papiera a médií nájdete v časti

Špecifikácie tlačových médií

.

Poznámka

Pred nákupom väčšieho množstva médií ktoré chcete použi

ť, vždy najprv otestujte ich vzorky. Váš dodávateľ

médií by mal rozumie

ť požiadavkám špecifikovaným v príručke Guidelines for Paper and Other Print Media

(Smernica pre papier a iné tlačové médiá) (súčiastka HP číslo 5963-7863). Viac informácií nájdete v časti

Špecifikácie tlačových médií

.