HP LaserJet 1000 Printer - Vkladanie médií do vstupného zásobníku

background image

Vkladanie médií do vstupného zásobníku

Do vstupného zásobníka možno vloži

ť až 250 listov 75 g papiera, alebo niekoľko listov ťažších médií (stoh

vysoký maximálne 25 mm). Médiá vkladajte hornou hranou dopredu a tlačovou stranou hore. Aby ste
zabránili uviaznutiu alebo šikmej tlači, vždy správne nastavte bočné vodiace lišty a podporu pre dlhé
médiá.

VÝSTRAHA

Ak sa pokúsite tlači

ť na médiá, ktoré sú zvraštené, prehnuté, alebo akokoľvek poškodené, môže dôjsť k ich

uviaznutiu. Viac informácií nájdete v časti

Špecifikácie tlačových médií

.

Poznámka

Keď pridávate nové médiá, vyberte všetky médiá zo vstupného zásobníka a stoh nových médií vyrovnajte.
Predídete tým súčasnému podaniu viacerých listov média naraz a ich uviaznutiu.