HP LaserJet 1000 Printer - Špecifické typy médií

background image

Špecifické typy médií

Priehľadné fólie a štítky: Priehľadné fólie a štítky vkladajte hornou hranou dopredu a tlačovou
stranou hore. Viac informácií nájdete v časti

Tlač na priehľadné fólie a štítky

.

Obálky: Obálky vkladajte užšou hranou pri mieste na známku dopredu a tlačovou stranou hore. Viac
informácií nájdete v časti

Tlač na obálky

.

Hlavičkový papier a predtlačené formuláre: Hlavičkový papier a predtlačené formuláre vkladajte
hornou hranou dopredu a tlačovou stranou hore. Viac informácií nájdete v časti

Tlač na hlavičkový

papier a predtlačené formuláre

.

Médiá užívateľského formátu a stoh kariet: Médiá užívateľského formátu a stoh kariet vkladajte
užšou hranou dopredu a tlačovou stranou hore. Viac informácií nájdete v časti

Tlač na médiá

užívateľského formátu a stoh kariet

.

background image

22 Kapitola 3 Médiá

SKWW