HP LaserJet 1000 Printer - 4 Tlačové úlohy

background image

Tlačové úlohy

V tejto kapitole nájdete informácie o nasledujúcich témach:

Prístup k vlastnostiam tlačiarne (k ovládaču) a pomoc

Tlač vodoznakov

Tlač viacerých strán na jeden list média (N-up printing)

Zrušenie tlačovej úlohy

Nastavenia kvality tlače

Používanie režimu EconoMode (Úspora tonera)

background image

28 Kapitola 4 Tlačové úlohy

SKWW