HP LaserJet 1000 Printer - Používanie režimu EconoMode (Úspora tonera)

background image

Používanie režimu EconoMode (Úspora tonera)

EconoMode je vhodný spôsob, ako predĺži

ť životnosť tonerovej kazety. V režime EconoMode sa používa

výrazne menej tonera ako pri normálnej tlači. Vytlačený obraz je oveľa svetlejší, ale pri tlači konceptov,
alebo korektúr postačujúci.

Ak chcete zapnú

ť EconoMode, otvorte vlastnosti tlačiarne. Pokyny nájdete v časti

Vlastnosti tlačiarne

(ovládač)

. Kliknite na kartu Finishing (Dokonči

ť), zvoľte EconoMode (Save Toner/Úspora tonera) a

kliknite na OK.

background image

32 Kapitola 4 Tlačové úlohy

SKWW

background image

SKWW

33

5