HP LaserJet 1000 Printer - Pomocník on-line pre vlastnosti tlačiarne

background image

Pomocník on-line pre vlastnosti tlačiarne

Pomocník on-line pre vlastnosti tlačiarne (ovládač) obsahuje špecifické informácie o funkciách riadiacich
vlastnosti tlačiarne. Tento pomocník vás bude sprevádza

ť procesom zmien predvolených nastavení

tlačiarne.

Ak potrebujete Pomocníka pre vlastnosti tlačiarne, otvorte ovládač tlačiarne, kliknite na kartu Printer
Properties (Vlastnosti tlačiarne)
a kliknite na Help (Pomocník).

background image

30 Kapitola 4 Tlačové úlohy

SKWW