HP LaserJet 1000 Printer - Tlač viacerých strán na jeden list média (N-upprinting)

background image

Tlač viacerých strán na jeden list média (N-up printing)

Počet strán, ktoré chcete vytlači

ť na jeden list média, si môžete zvoliť. Ak si zvolíte tlač viac ako jednej

strany na list, strany sa proporcionálne zmenšia a usporiadajú na liste v poradí, v akom by boli normálne
vytlačené. Môžete si zvoli

ť tlač až 9 strán na list média.

Prístup k funkcii viac strán na list (Windows)

1

V softvérovej aplikácii otvorte vlastnosti tlačiarne. Pokyny nájdete v časti

Vlastnosti tlačiarne (ovládač)

.

2

Kliknite na kartu Finishing (Dokonči

ť).

3

Zadajte počet strán na list v políčku Pages per Sheet (Počet strán na list).

4

Ak chcete aby sa okolo každej strany vytlačil jej okraj, zvoľte Print Page Borders (Tlač okrajov
stránky)
.

5

Ak chete urči

ť poradie ako sa majú strany tlačiť na liste, zvoľte príslušnú možnosť z rozbaľovacieho

zoznamu Page Order (Poradie strán).

6

Kliknite na OK.

background image

SKWW

Zrušenie tlačovej úlohy 31