HP LaserJet 1000 Printer - Tlač vodoznakov

background image

Tlač vodoznakov

Možnos

ť tlačiť vodoznak je výhodná, ak potrebujete vytlačiť˙ nejaký text na pozadí existujúceho

dokumentu. Môžete potrebova

ť vytlačiť diagonálne cez celú prvú alebo všetky strany dokumentu

upozornenie veľkými šedými písmenami, ako napr. Koncept alebo Dôverné.

Prístup k funkcii vodoznak

1

V softvérovej aplikácii otvorte vlastnosti tlačiarne. Pokyny nájdete v časti

Vlastnosti tlačiarne (ovládač)

.

2

Kliknite na kartu Effects (Efekty) a zadajte typ vodoznaku, ktorý chcete vytlači

ť na dokument.

3

Kliknite na OK.