HP LaserJet 1000 Printer - 5 Správa tonerovej kazety

background image

Správa tonerovej kazety

V tejto kapitole nájdete informácie o nasledujúcich témach:

Používanie tonerových kaziet spoločnosti HP

Skladovanie tonerových kaziet

Odhadovaná životnos

ť tonerovej kazety

Recyklovanie tonerových kaziet

Úspora tonera

Prerozdelenie tonera

Výmena tonerovej kazety

background image

34 Kapitola 5 Správa tonerovej kazety

SKWW