HP LaserJet 1000 Printer - Odhadovaná životnost’ tonerovej kazety

background image

Odhadovaná životnos

ť tonerovej kazety

Životnos

ť tonerovej kazety závisí od množstva tonera, ktoré spotrebujú tlačové úlohy. Pri tlači textu s

približne 5 % pokrytím strany vydrží štandardná tonerová kazeta (C7115A) priemerne 2500 strán. To platí
za predpokladu nastavenia sýtosti tlače na 3 a vypnutého režimu EconoMode. (Tieto nastavenia sú
predvolené.)