HP LaserJet 1000 Printer - Postoj spoločnosti HP voči tonerovým kazetám iných výrobcov

background image

Postoj spoločnosti HP voči tonerovým kazetám iných výrobcov

Spoločnos

ť Hewlett-Packard nemôže odporúčať používanie tonerových kaziet iných výrobcov ako HP, či

už nových, znovu naplnených alebo recyklovaných. Pretože nejde o výrobky HP, spoločnos

ť HP nemôže

ovplyvni

ť ich konštrukciu, ani kontrolovať ich kvalitu. Servisné zásahy, ktoré budú výsledkom používania

tonerových kaziet iných výrobcov, nebudú kryté v zmysle záručných podmienok.

Poznámka

Záruka sa tiež nevz

ťahuje na poškodenie spôsobené softvérom, rozhraním alebo komponentmi, ktoré

nepochádzajú od spoločnosti Hewlett-Packard.