HP LaserJet 1000 Printer - Prerozdelenie tonera

background image

Prerozdelenie tonera

Keď dochádza toner, na vytlačenej strane sa začnú objavova

ť vyblednuté alebo

svetlé miesta. Kvalitu tlače môžete dočasne zlepši

ť prerozdelením tonera, čo

znamená, že môžete dokonči

ť aktuálnu tlačovú úlohu ešte pred výmenou

tonerovej kazety.

Poznámka

Pri otváraní tonerového krytu pocítite mierny odpor. Otvorením krytu sa príhodne
vysunie tonerová kazeta, čo uľahčí jej vyberanie.

1

Otvorte tonerový kryt a vyberte tonerovú kazetu.

VÝSTRAHA

Aby sa tonerová kazeta nepoškodila, nevystavujte ju svetlu. Prikryte ju listom
média.

2

Aby sa toner v kazete prerozdelil, mierne ňou potraste zo strany na stranu.

VÝSTRAHA

Ak vám toner pošpinil odev, otrite ho suchou handrou a preperte v studenej
vode. Pri praní horúcou vodou toner natrvalo prenikne do látky.

3

Vložte tonerovú kazetu spä

ť do tlačiarne a zatvorte tonerový kryt.

Pokiaľ vytlačené strany ostávajú aj naďalej svetlé, nainštalujte novú tonerovú
kazetu. Pokyny nájdete v časti

Výmena tonerovej kazety

.

1

2

3

background image

36 Kapitola 5 Správa tonerovej kazety

SKWW