HP LaserJet 1000 Printer - Recyklovanie tonerových kaziet

background image

Recyklovanie tonerových kaziet

S cieľom zredukova

ť odpad, spoločnosť Hewlett-Packard prijala program recyklácie prázdnych

tonerových kaziet. V balení novej tonerovej kazety pre HP LaserJet sa nachádza predplatená poštová
nálepka. Od roku 1990 bolo v rámci environmentálneho programu recyklácie tonerových kaziet pre
HP LaserJet (HP Printing Supplies Environmental Program) zozberaných viac ako 39 miliónov použitých
kaziet, ktoré by inak boli vyhodené na svetových smetiskách. Pripojte sa k tomuto úsiliu a riaďte sa
pokynmi, ktoré nájdete na obale od novej tonerovej kazety.

Pri inštalácii novej tonerovej kazety HP sa riaďte podľa pokynov uvedených v časti

Výmena tonerovej

kazety

alebo na obale od tonerovej kazety. Pozrite si informácie o recyklácii na obale od tonerovej kazety a

v priloženom letáku

Informácia o environmentálnom programe HP pre spotrebný materiál do tlačiarní

.