HP LaserJet 1000 Printer - Skladovanie tonerových kaziet

background image

Skladovanie tonerových kaziet

Nevyberajte tonerovú kazetu z balenia, pokiaľ nie ste pripravení ju použi

ť. Životnosť uskladnenej kazety v

neotvorenom obale je približne 2,5 roka. Životnos

ť uskladnenej kazety v otvorenom obale je približne

6 mesiacov.

VÝSTRAHA

Aby sa tonerová kazeta nepoškodila, nevystavujte ju svetlu.