HP LaserJet 1000 Printer - Výmena tonerovej kazety

background image

Výmena tonerovej kazety

Poznámka

Pri otváraní tonerového krytu pocítite mierny odpor. Otvorením krytu sa príhodne
vysunie tonerová kazeta, čo uľahčí jej vyberanie.

1

Otvorte tonerový kryt a vyberte starú tonerovú kazetu. Pozrite si informácie
o recyklácii v časti

Recyklovanie tonerových kaziet

alebo na letáku v obale

od tonerovej kazety.

VÝSTRAHA

Aby sa tonerová kazeta nepoškodila, nevystavujte ju svetlu. Prikryte ju kusom
média.

2

Vyberte novú tonerovú kazetu z balenia a mierne ňou potraste zo strany na
stranu, aby sa v nej toner rovnomerne prerozdelil.

3

Pútko na ľavej strane kazety ohýbaním zlomte.

4

Potiahnite pútko, až kým pásku úplne nevytiahnete z kazety. Odložte pútko
s páskou do obalu od tonerovej kazety na neskoršiu recykláciu.

5

Vložte tonerovú kazetu do tlačiarne a uistite sa, či je v správnej pozícii.
Zatvorte tonerový kryt.

VÝSTRAHA

Ak vám toner pošpinil odev, otrite ho suchou handrou a preperte v studenej
vode. Pri praní horúcou vodou toner natrvalo prenikne do látky.

1

2

3

4

5

background image

SKWW

37

6