HP LaserJet 1000 Printer - 6 Odstraňovanie problémov s tlačiarňou

background image

Odstraňovanie problémov s
tlačiarňou

V tejto kapitole nájdete informácie o nasledujúcich témach:

Hľadanie riešenia

Zlepšenie kvality tlače

Čistenie tlačiarne

Odstraňovanie uviaznutých médií z tlačiarne

Výmena podávacieho valčeka

Čistenie podávacieho valčeka

Výmena separačnej vložky tlačiarne

Tlač testovacej strany zariadenia

Poznámka

Pozrite si web stránky spoločnosti Hewlett-Packard, kde nájdete aktualizované verzie softvéru, ovládača
tlačiarne, často kladené otázky a ďalšie návody na riešenie problémov. Adresy web stránok nájdete v časti

Služby on-line

.

background image

38 Kapitola 6 Odstraňovanie problémov s tlačiarňou

SKWW