HP LaserJet 1000 Printer - Čistenie podávacieho valčeka

background image

Čistenie podávacieho valčeka

Miesto výmeny často stačí podávací valček iba vyčisti

ť.

Vyberte podávací valček tak, ako je to popísané v krokoch 1 až 5 v časti

Výmena podávacieho valčeka

.

1

Na látku bez uvoľňujúcich sa vlákien naneste izopropyl alkoholu a valček
vyčistite.

UPOZORNENIE!

Alkohol je horľavý. Chráňte alkohol a handričku pred otvoreným ohňom. Pred
uzatvorením tlačiarne a pripojením elektrického káblu nechajte alkohol úplne
vyschnú

ť.

2

Pomocou suchej látky bez uvoľňujúcich sa vlákien vytrite špinu z
podávacieho valčeka.

3

Pred opätovným vložením podávacieho valčeka do tlačiarne ho nechajte
úplne vyschnú

ť (pozrite si kroky 6 až 9 v časti

Výmena podávacieho

valčeka

).

1

2

3

1

background image

56 Kapitola 6 Odstraňovanie problémov s tlačiarňou

SKWW