HP LaserJet 1000 Printer - Čistenie dráhy médií v tlačiarni

background image

Čistenie dráhy médií v tlačiarni

Ak sa na výtlačkoch začnú objavova

ť tonerové škvrny alebo bodky, môžete použiť čistiaci pomocný

program pre HP LaserJet, ktorým odstránite zvyšky médií a častíc tonera akumulované na súčiastkach
natavovacej jednotky a valčekoch. Čistením dráhy médií môžete zvýši

ť životnosť tlačiarne.

Poznámka

Na dosiahnutie najlepšieho výsledku použite list priehľadnej fólie. Ak nemáte žiadne priehľadné fólie, môžete
použi

ť médiá určené pre kopírky (70 – 90 g/m

2

) s hladkým povrchom.

1

Uistite sa, či je tlačiareň nečinná a svetelný indikátor Pripravené svieti.

2

Vložte médiá do vstupného zásobníka.

3

Otvorte vlastnosti tlačiarne. Pokyny nájdete v časti

Vlastnosti tlačiarne (ovládač)

. Kliknite na kartu

Configure (Konfigurova

ť) a v položke Cleaning Page (Čistiaca strana) kliknite na Start (Štart).

Čistiaci proces trvá približne 2 minúty.

background image

SKWW

Odstraňovanie uviaznutých médií z tlačiarne 51