HP LaserJet 1000 Printer - Problémy pri manipulácii s médiami

background image

Problémy pri manipulácii s médiami

Problémy pri manipulácii s médiami

Problém

Riešenie

Uviaznutie média

Viac informácií nájdete v časti

Odstraňovanie uviaznutých médií z tlačiarne

.

Skontrolujte, či tlačíte na médiá spĺňajúce požadované špecifikácie. Viac
informácií nájdete v časti

Špecifikácie tlačových médií

.

Skontrolujte, či médiá na ktoré tlačíte nie sú pokrčené, prehnuté alebo
poškodené.

Skontrolujte, či je tlačiareň čistá. Viac informácií nájdete v časti

Čistenie dráhy

médií v tlačiarni

.

Ak tlačíte priamou výstupnou dráhou, zatvorte a opä

ť otvorte kryt tak, aby ste

sa uistili, či sú uvoľňovacie páčky na uviaznuté médiá zatvorené.

Výtlačok je zošikmený (zakrivený)

Viac informácií nájdete v časti

Zošikmená strana

.

Upravte vodiace lišty médií podľa šírky a dĺžky média na ktoré tlačíte a skúste
opä

ť tlačiť. Viac informácií nájdete v časti

Vodiace lišty médií tlačiarne

alebo

Vkladanie médií do vstupného zásobníku

.

Do tlačiarne sa naraz podáva viac
ako jeden list tlačového média

Vstupný zásobník môže by

ť preplnený. Viac informácií nájdete v časti

Vkladanie médií do vstupného zásobníku

.

Skontrolujte, či médiá nie sú pokrčené, prehnuté alebo poškodené.

Separačná vložka tlačiarne môže by

ť opotrebovaná. Viac informácií nájdete v

časti

Výmena separačnej vložky tlačiarne

.

Tlačiareň ne

ťahá médiá zo

vstupného zásobníka

Podávací valček môže by

ť špinavý alebo poškodený. Pokyny nájdete v časti

Čistenie podávacieho valčeka

alebo

Výmena podávacieho valčeka

.

Tlačiareň krúti médiá

Viac informácií nájdete v časti

Skrútenie alebo zvlnenie

.

Otvorte výstupný kryt na priamy prechod médií a tlačte priamou dráhou. Viac
informácií nájdete v časti

Výstupné dráhy tlačiarne

alebo

Médiá

.

Tlačené médiá nevychádzajú
správnou dráhou

Otvorte alebo zatvorte výstupný kryt na priamy prechod médií, čím predurčíte
výstupnú dráhu, ktorú chcete použi

ť. Viac informácií nájdete v časti

Výstupné

dráhy tlačiarne

.

Tlačová úloha je extrémne pomalá Maximálna rýchlos

ť tlače je 10 strán za minútu. Tlačová úloha môže byť veľmi

zložitá. Skúste nasledovné:

Zredukujte zložitos

ť dokumentu (napríklad zmenšite rozsah grafiky).

Otvorte si vlastnosti tlačiarne v ovládači. Pokyny nájdete v časti

Vlastnosti

tlačiarne (ovládač)

. Kliknite na kartu Paper (Papier), z rozbaľovacieho

zoznamu Optimize for (Optimalizova

ť pre) zvoľte Plain paper (Obyčajný

papier) a kliknite na OK.

Poznámka

Pri použítí

ťažkého média však toto môže spôsobiť nesprávne natavovanie

tonera.

Úzke alebo

ťažké médiá tlač spomaľujú. Použite normálne médiá.

Rýchlos

ť tlače závisí od vášho PC - od rýchlosti procesoru, veľkosti pamäti a

voľného miesta na pevnom disku. Pokúste sa zväčši

ť tieto zdroje.

background image

SKWW

Hľadanie riešenia 43