HP LaserJet 1000 Printer - Softvér je nainštalovaný, ale strany sa nevytlačili

background image

Softvér je nainštalovaný, ale strany sa nevytlačili

Je k dispozícii ikona ovládača tlačiarne? Je tlačiareň v pohotovostnom režime? Môžete tlačiareň vybra

ť v

dialógu Print (Tlač)? Viac informácií nájdete v časti

Problémy s tlačovým softvérom

.

background image

SKWW

Hľadanie riešenia 39