HP LaserJet 1000 Printer - Strany sa nevytlačili

background image

Strany sa nevytlačili

Stavy svetelných indikátorov: Aký stav svetelných indikátorov je zobrazený na ovládacom paneli
tlačiarne? Viac informácií nájdete v časti

Stavy svetelných indikátorov

.

Chybové hlásenia na obrazovke: Je na obrazovke hlásenie? Viac informácií nájdete v časti

Chybové hlásenia na obrazovke

.

Manipulácia s médiami: Sú médiá natiahnuté do tlačiarne nesprávne? Médium uviazlo? Viac
informácií nájdete v časti

Problémy pri manipulácii s médiami

.