HP LaserJet 1000 Printer - Strany sa vytlačili, ale vyskytol sa problém

background image

Strany sa vytlačili, ale vyskytol sa problém

Kvalita tlače bola nízka: Viac informácií nájdete v časti

Zlepšenie kvality tlače

.

Vytlačené strany nevyzerajú vždy tak, ako na obrazovke (ukážka pre tlačou): Viac informácií
nájdete v časti

Vytlačená strana je iná ako to, čo bolo na obrazovke

.

Nastavenie tlačiarne bolo pre dané médium nevhodné: Viac informácií nájdete v časti

Problémy

pri manipulácii s médiami

.