HP LaserJet 1000 Printer - Tlač testovacej strany zariadenia

background image

Tlač testovacej strany zariadenia

Testovacia strana dokumentuje, že tlačiareň pracuje. Ak chcete vytlači

ť testovaciu stranu, stlačte tlačidlo

testu zariadenia.

Testovacia strana zariadenia sa tlačí buď pruhovaná alebo jednoliata čierna. Ak sa testovacia strana
nevytlačí, pozrite si informácie v časti

Stavy svetelných indikátorov

. Ak sa testovacia strana vytlačí úplne

biela, pozrite si informácie v časti

Chýbajúca grafika, text alebo prázdne strany

.

background image

SKWW

59

7