HP LaserJet 1000 Printer - Podpora spoločnosti Hewlett-Packard

background image

Podpora spoločnosti Hewlett-Packard

Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok spoločnosti HP. Spolu s výrobkom získavate prístup k rôznym podporným
službám spoločnosti Hewlett-Packard a jej partnerov, ktorí sú pripravení poskytnú

ť vám rýchlu a profesionálnu

pomoc.

Pri komunikácii so zástupcom spoločnosti Hewlett-Packard majte pripravené nasledujúce informácie: číslo
modelu, sériové číslo, dátum nákupu a popis problému.

Dostupné sú nasledovné informácie o podpore:

Podpora zákazníkov a pomoc pri oprave výrobku (USA a Kanada)

Európske centrum podpory zákazníkov

Čísla podpory v krajine/regióne

Služby on-line

Získanie obslužných programov a elektronických informácií

Priame objednávanie doplnkov a spotrebného materiálu Hewlett-Packard

Kompaktný disk Hewlett-Packard Support Assistant

Servisné informácie Hewlett-Packard

Služba HP SupportPack