HP LaserJet 1000 Printer - Európske centrum podpory zákazníkov

background image

Európske centrum podpory zákazníkov

Dostupné jazyky a národné možnosti

Otvorené pondelok až piatok 8.30 – 18.00 SEČ

V mnohých európskych krajinách spoločnost HP poskytuje bezplatnú telefonickú podporu počas záruky.
Jednako, niektoré telefónne čísla, v zozname uvedenom nižšie, nemusia byt bezplatné. Overte si preto
informácie o poplatkoch na nasledovných web stránkach podpory:

<<http://www.hp.com/cpso-support/guide/psd/cscemea.html>>

. Ak zatelefonujete na číslo uvedené v

zozname nižšie, budete skontaktovaný s vnímavým kolektívom odborníkov, pripravených vám pomôct. Po
uplynutí zárucnej lehoty obdržíte podporu na rovnakých telefónnych císlach za poplatok. Poplatok sa
úctuje na základe rozsahu vyžadovanej pomoci. Skôr ako zavoláte spolocnost HP, pripravte si nasledujúce
informácie: názov výrobku, jeho sériové císlo, dátum nákupu a popis problému.

Anglicky

Írsko:

(353) (1) 662-5525

Medzinárodná linka:

(44) (171) 512-5202

Spojené kráľovstvo:

(44) (171) 512-5202

Dánsky

Dánsko:

(45) 3929-4099

Fínsky

Fínsko:

(358) 0203-47288

Francúzsky

Belgicko:

(32) (0) 2 626-8807

Francúzsko:

(33) (01) 43-62-3434

Švajčiarsko:

(41) (84) 880-1111

Holandsky

Belgicko:

(32) (0) 2 626-8806

Holandsko:

(31) (20) 606-8751

Nemecky

Nemecko:

(49) (180) 525-8143

Rakúsko:

(43) (0) 0810 006-080

Nórsky

Nórsko:

(47) 2211-6299

Portugalsky

Portugalsko:

(351) 21 317-6333

Španielsky

Španielsko:

(34) (90) 232-1123

Švédsky

Švédsko:

(46) (8) 619-2170

Taliansky

Taliansko:

(39) (2) 264-10350

background image

64 Kapitola 7 Servis a podpora

SKWW