HP LaserJet 1000 Printer - Kompaktný disk Hewlett-Packard Support Assistant

background image

Kompaktný disk Hewlett-Packard Support Assistant

Tento nástroj podpory ponúka obsiahly informačný systém on-line určený k poskytovaniu technických
informácií a informácií o výrobkoch HP. Štvr

ťročné predplatné tejto služby môžete získať v USA alebo

Kanade na čísle 1-800-457-1762. V Hong Kongu, Indonézii, Malajzii a Singapúre volajte Fulfill Plus na
číslo (65) 740-4477.