HP LaserJet 1000 Printer - Podpora zákazníkov a pomoc pri oprave výrobku (USA a Kanada)

background image

Podpora zákazníkov a pomoc pri oprave výrobku (USA a Kanada)

Počas záručnej lehoty môžete vola

ť bezplatne na číslo 1-208-323-2551 od pondelka do piatku v čase

6.00 – 18.00 hod. (horského časového pásma v USA a Kanade). Účtujú sa však štandardné poplatky za
diaľkové hovory. Pri telefonovaní majte pri sebe prístroj a jeho sériové číslo.

Telefonická asistenčná služba je k dispozícii aj po uplynutí záručnej lehoty výrobku. Volajte 1-900-555-1500
(2,50*USD za minútu, maximálny poplatok 25,00 USD za hovor, len v USA) alebo volajte 1-800-999-1148
(25*USD za hovor, Visa alebo MasterCard, USA a Kanada) od pondelka do piatku v čase 6.00 – 18.00
(horského časového pásma).
* Zmena poplatkov vyhradená.

background image

SKWW

Podpora spoločnosti Hewlett-Packard 63