HP LaserJet 1000 Printer - Servisné informácie Hewlett-Packard

background image

Servisné informácie Hewlett-Packard

Ak potrebujete nájs

ť autorizovaný servis-HP, volajte 1-800-243-9816 (USA) alebo 1-800-387-3867

(Kanada).