HP LaserJet 1000 Printer - Pokyny pre zabalenie tlačiarne

background image

Pokyny pre zabalenie tlačiarne

Pri balení tlačiarne sa riaďte nasledujúcimi pokynmi:

Pokiaľ je to možné, priložte vzorky tlače a 5 – 10 listov papiera alebo iných médií, s ktorým ste mali
tlačové problémy.

Vyberte a uschovajte si všetky káble, zásobníky a doplnkové príslušenstvo nainštalované v tlačiarni.

Vyberte a uschovajte si tonerovú kazetu.

VÝSTRAHA

Aby ste zabránili poškodeniu tonerovej kazety, skladujte ju v pôvodnom ochrannom obale, alebo aspoň tak,
aby nebola vystavovaná svetlu.

Ak je to možné, používajte pôvodné prepravné balenie a materiál. Prípadné poškodenie pri preprave
ako následok nedostatočného zabalenia je na vašu zodpovednos

ť. Ak ste už pôvodný baliaci

materiál tlačiarne odhodili, kontaktujte miestnu poštu ohľadne informácií o možnostiach zabalenia
tlačiarne.

Priložte kompletne vyplnený servisný formulár. Pozrite si čas

ť

Servisný formulár

.

Hewlett-Packard odporúča zásielku poisti

ť.

background image

SKWW

Servisný formulár 61