HP LaserJet 1000 Printer - Rozšírená záruka

background image

Rozšírená záruka

Služba HP SupportPack poskytuje servisnú podporu výrobku HP a všetkým vnútorným komponentom
dodaným spoločnos

ťou HP. Služba HP SupportPack môže obsahovať aj službu Expresná výmena alebo

servis na mieste. Zákazník si musí kúpi

ť službu HP SupportPack do 90 dní od kúpy výrobku HP. Viac

informácií získate na web stránkach:

http://www.hp.com/peripherals2/care_netlj/index.html

alebo kontaktujte službu Starostlivos

ť o zákazníkov a skupinu Podpory; pozrite si časť

Podpora

spoločnosti Hewlett-Packard

, kde nájdete príslušné telefónne čísla a informácie.