HP LaserJet 1000 Printer - Servisný formulár

background image

Servisný formulár

Servisný formulár

Kto vracia zariadenie?

Dátum:

Kontaktná osoba:

Telefón:

Alternatívny kontakt:

Telefón:

Spiatočná adresa pre odoslanie:

Špeciálne pokyny pre prepravu:

Čo sa odosiela?

Číslo modelu:

Sériové číslo:

K zásielke priložte láskavo výtlačky vz

ťahujúce sa k poruche. Neposielajte príslušenstvo, ktoré nie je na opravu

potrebné (napr. zásobníky médií, manuály a čistiace doplnky).

Čo treba urobi

ť?

1. Popíšte okolnosti, za ktorých došlo k poruche. (V čom spočíva porucha? Čo ste robili, keď nastala porucha? Aký
softvér ste používali? Je možné zlyhanie znovu vyvola

ť?)

2. Ak je porucha občasná, ako často sa opakuje?

3. Je jednotka pripojená na niektoré z nasledovných zariadení? (Uveďte láskavo výrobcu a číslo modelu.
Počítač:

Modem:

Sie

ť:

4. Ďalšie poznámky:

background image

62 Kapitola 7 Servis a podpora

SKWW