HP LaserJet 1000 Printer - A Špecifikácie tlačiarne

background image

Špecifikácie tlačiarne

V tejto kapitole nájdete informácie o nasledujúcich témach:

Špecifikácie

Súlad s predpismi FCC

Program environmentálneho správcovstva výrobkov

Material safety data sheets (Informačné listy o bezpečnosti materiálu)

Vyhlásenia o predpisoch

background image

70 Príloha A Špecifikácie tlačiarne

SKWW