HP LaserJet 1000 Printer - Špecifikácie

background image

Špecifikácie

Špecifikácie prostredia

Prevádzkové prostredie

Tlačiareň zapojená do zásuvky striedavého prúdu:

Teplota: 10° C – 32,5° C

Vlhkos

ť: 20 % – 80 % (bez kondenzácie)

Prevádzkujte v dobre vetranom priestore.

Skladovacie prostredie

Tlačiareň odpojená zo zásuvky striedavého prúdu:

Teplota: 0° C – 40° C

Vlhkos

ť: 10 % – 80 % (bez kondenzácie)

Akustika

Úroveň hluku

Počas tlače: úroveň sily zvuku 5,9 Belov (A) (podľa ISO 9296)
(HP LaserJet 1000 testovaná pri rýchlosti 10 strán za minútu)

Úroveň tlaku zvuku (pozícia okolostojaceho): 44 dB (A)

Úroveň tlaku zvuku (pozícia obsluhujúceho): 52 dB (A)

Počas pohotovostného a úsporného režimu: ticho

Elektrické špecifikácie

Požiadavky na elektrickú sie

ť

110 – 127 V striedavého prúdu (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2)

alebo

220 – 240 V striedavého prúdu (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2)

Spotreba elektrickej energie

Počas tlače: 210 wattov (priemer)

Počas pohotovostného a úsporného režimu: 7 wattov

Fyzické špecifikácie

Rozmery

Šírka: 415 mm

Hĺbka: 486 mm

Výška: 253 mm

Hmotnos

ť (s tonerovou kazetou)

7,3 kg

background image

SKWW

Špecifikácie 71

Kapacity tlačiarne a hodnotenie

Rýchlos

ť tlače

10 strán za minútu

Prvá strana je vytlačená v priebehu menej ako 15 sekúnd

Kapacita vstupného zásobníka

250 listov papiera mernej hmotnosti 75 g/m

2

alebo až 30 obálok

Kapacita výstupného zásobníka

125 listov papiera mernej hmotnosti 75 g/m

2

Minimálny formát média

76 x 127 mm

Maximálny formát média

216 x 356 mm

Hmotnos

ť médií

Výstupný zásobník 60-105 g/m

2

Médiá pre priamy výstup 60-163 g/m

2

Základná pamä

ť 32 kB ROM a 1 MB RAM

Rozlíšenie tlače

600 bodov na palec (dpi)

Výkonový cyklus

7000 jednostranne vytlačených strán za mesiac

PCL

Úroveň 5e pre aplikácie DOS spúš

ťané v prostredí Windows DOS

Disponibilita portov

USB1.1

background image

72 Príloha A Špecifikácie tlačiarne

SKWW