HP LaserJet 1000 Printer - Vyhlásenie o spôsobilosti výrobku

background image

Vyhlásenie o spôsobilosti výrobku

podľa ISO/IEC Príručky 22 a EN 45014

Meno výrobcu:

Hewlett-Packard Company

Adresa výrobcu:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

vyhlasuje, že výrobok

Názov výrobku:

Tlačiareň HP LaserJet séria 1000

Číslo modelu:

Q1342A

Doplnky výrobku:

VŠETKY

spĺňa nasledujúce špecifikácie:

Bezpečnos

ť :

IEC 60950:1991+A1+A2+A3+A4 / EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11

GB4943-1995

IEC 60825-1:1993 +A1/ EN 60825-1:1994+A11 výrobok Laser/LED triedy 1

EMC:

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 trieda B

1

EN 61000-2-3:1995

EN 61000-3-3:1995

EN 55024:1998

FCC Titul 47 CFR, Čas

ť 15 trieda B

2

/ ICES-002, Vydanie 2 / GB9254-88

AS / NZS 3548:1995

Doplnkové informácie:

Výrobok týmto spĺňa požiadavky Smernice EMC 89/336/EEC a Smernice o nízkom napätí 73/23/EEC a na základe
toho nesie označenie CE.

1) Výrobok bol testovaný v typickej konfigurácii so systémami osobných počítačov Hewlett-Packard.

2) Toto zariadenie spĺňa požiadavky v časti 15 Smernice FCC. Jeho prevádzka je podmienená nasledujúcimi dvomi
podmienkami: (1) zariadenie nesmie spôsobova

ť škodlivé rušenie a (2) musí zvládnuť akékoľvek rušenie, vrátene

rušenia, ktoré môže spôsobova

ť nežiadúce poruchy.

Boise, Idaho USA
1. februára 2001

Za účelom získania informácií IBA o predpisoch kontaktujte:

v Austrálii:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,
31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

v Európe:

Vaše miestne predajné a servisné stredisko Hewlett-Packard alebo
Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe,
Herrenberger Straße 110-140, D-71034 Böblingen
(Fax: +49-7031-14-3143)

v USA:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,
PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015
(Telefón: 208-396-6000)

background image

76 Príloha A Špecifikácie tlačiarne

SKWW