HP LaserJet 1000 Printer - D Príslušenstvo a informácie o objednávaní

background image

Príslušenstvo a informácie o
objednávaní

Pomocou doplnkového príslušenstva a spotrebného materiálu môžete zlepši

ť schopnosti tlačiarne. Aby

ste dosiahli optimálny výkon, používajte príslušenstvo a spotrebný materiál špeciálne skonštruované pre
tlačiarne HP LaserJet série 1000.

Informácie o objednávaní

Položka

Popis alebo použitie

Objednávkové
číslo

Spotrebný materiál
pre tlač

HP Multipurpose paper
(viacúčelový papier)

Značkový papier HP pre rôzne použitie
(1 krabica s 10 baleniami, v každej je
500 listov). V USA si objednajte vzorku na
čísle 1-800-471-4701.

HPM1120

Papier HP LaserJet

Značkový papier HP Premium pre použitie
v tlačiarňach HP LaserJet (1 krabica s
10 baleniami, v každej je 500 listov).
V USA si objednajte vzorku na čísle
1-800-471-4701.

HPJ1124

Priehľadná fólia HP
LaserJet

Značková priehľadná fólia HP pre použitie
v monochromatických tlačiarňach HP
LaserJet.

92296T (formát letter)
92296U (formát A4)

Tonerové kazety

Tonerové kazety
UltraPrecise

Náhradné tonerové kazety pre
HP LaserJet 1000.

kazeta na 2500 strán.

C7115A

Doplnková
dokumentácia

Smernica pre papier a
iné tlačové médiá
(Guidelines for Paper
and Other Print Media)

Príručka o používaní papiera a iných
tlačových médií v tlačiarňach HP LaserJet.

5963-7863

background image

90 Príloha D Príslušenstvo a informácie o objednávaní

SKWW

Náhradné súčiastky

Podávací valček na médiá Používa sa na podávanie média zo

vstupného zásobníka a jeho posúvanie
cez tlačiareň.

RF0-1008CN

Vstupný zásobník

Používa sa na zásobovanie tlačiarne
médiami.

RG0-1013CN

Kryt vstupného zásobníka Používa sa na zakrytie médií vo vstupnom

zásobníku.

RA0-1405CN

Separačná vložka pre
tlačiareň

Používa sa na zabránenie súčasného
podania viacerých listov do tlačiarne.

RF0-1007CN

Informácie o objednávaní (pokračovanie)

Položka

Popis alebo použitie

Objednávkové
číslo

background image

SKWW

91

E