HP LaserJet 1000 Printer Hjälp

background image

Användning

hp LaserJet 1000

background image
background image

HP LaserJet 1000 Series Printer

Användarhandbok

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 USA

© Copyright Hewlett-Packard Company 2001

Med ensamrätt. Kopiering, anpassning eller
översättning utan skriftligt tillstånd förbjuds,
förutom i den utsträckning som tillåts av
copyright-lagarna.

Användaren av den Hewlett-Packard-skrivare
som hör till den här användarhandboken har
rätt att: a) papperskopiera
användarhandboken för PERSONLIG,
INTERN eller FÖRETAGSMÄSSIG
användning men inte sälja, sälja vidare eller
på annat sätt distribuera papperskopior; och
b) placera en elektronisk kopia av den här
användarhandboken på en nätverksserver
under förutsättning att åtkomsten till den
elektroniska kopian är begränsad till
PERSONLIGA och INTERNA användare av
den Hewlett-Packard-skrivare som den här
användarhandboken hör till.

Utgivningsnummer:
Q1342-online
Första utgåva: oktober 2001

Garanti

Informationen i detta dokument kan ändras
utan föregående meddelande.

Hewlett-Packard ger inte någon garanti av
något slag vad gäller denna information.
HEWLETT-PACKARD FRÅNSÄGER SIG
UTTRYCKLIGEN UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH
LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.

Hewlett-Packard ansvarar inte för direkta,
indirekta, oavsiktliga skador, följdskador eller
några andra skador i samband med
användning av denna dokumentation.

Varumärken

Microsoft

®

, MS Windows, Windows

®

och

MS-DOS

®

är registrerade varumärken i USA

som tillhör Microsoft Corporation.

E

NERGY

S

TAR

®

är ett registrerat varumärke i

USA som tillhör United States Environmental
Protection Agency.

Netscape är ett varumärke i USA som tillhör
Netscape Communications Corporation.

Zenographics är ett varumärke i USA som
tillhör Zenographics, Incorporated.

Alla övriga produkter som nämns häri kan
vara varumärken som tillhör respektive
företag.

background image

SVWW

Innehåll 3

Innehåll

1 Komma igång

Kontrollera förpackningens innehåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Förbered arbetsplatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kontrollera miljön. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Installera skrivarens programvara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Gör i ordning tonerkassetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Installera tonerkassetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Fyll på inmatningsfacket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Anslut USB-kabeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Anslut nätsladden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Felsöka skrivaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Installationen är färdig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2 Lär känna skrivaren

Skrivarens delar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Statuslampor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Skrivarens inmatningsfack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Skrivarens pappersledare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Skrivarens utmatningsbanor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tonerlucka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Stänga av strömmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Spänningsomvandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3 Papper och material

Välja papper och annat material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Optimera utskriftskvaliteten för olika typer av material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Lägga papper i inmatningsfacken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Särskilda typer av utskriftsmaterial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Skriva ut OH-film och etiketter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Skriva ut på kuvert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Skiva ut på brevhuvud och förtryckta blanketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Skiva ut på kort och material med specialstorlekar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4 Utskriftsfunktioner

Använda skrivaregenskaper (drivrutiner) och direkthjälp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Skrivaregenskaper (drivrutiner). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Direkthjälp för skrivaregenskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Skriva ut vattenstämplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Skriva ut flera sidor på ett enda pappersark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Avbryta en utskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Inställningar för utskriftskvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Använda EconoMode (Spara toner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

background image

4 Innehåll

SVWW

5 Hantera tonerkassetter

Använda HP:s tonerkassetter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

HP:s policy avseende tonerkassetter från andra tillverkare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Förvara tonerkassetter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Tonerkassettens förväntade livslängd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Återanvändning av tonerkassetter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Spara toner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Omfördela toner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Byta tonerkassett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

6 Felsöka skrivaren

Hitta lösningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Sidor skrevs inte ut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Sidor skrivs ut, men problem uppstod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Programvaran är installerad men det går inte att skriva ut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Statuslampor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Felmeddelanden på skärmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Pappershanteringsproblem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Den utskrivna sidan skiljer sig från den på skärmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Problem med programvara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Förbättra utskriftskvaliteten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Rengöra skrivaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Rengöra utmatningsbanan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Åtgärda papperstrassel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Byta inmatningsvalsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Rengöra inmatningsvalsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Byta skrivarens mellanlägg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Skriva ut en motortestsida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

7 Service och support

Tillgänglighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Service på maskinvara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Utökad garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Riktlinjer för retur av skrivaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Blankett för serviceinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Hewlett-Packards support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Kundtjänst och reparationshjälp (för kunder i USA och Kanada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Europeisk kundsupport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Supportnummer i olika länder/regioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Online-tjänster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Hämta hjälpprogram och elektronisk information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Så här gör du en direktbeställning av tillbehör och förbrukningsmaterial från

Hewlett-Packard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Cd-skivan Hewlett-Packard Support Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Information om Hewlett-Packards tjänster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
HP SupportPack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Försäljnings- och servicekontor över hela världen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

background image

SVWW

Innehåll 5

Biliga A Skrivarspecifikationer

Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
FCC-konformitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Programmet för miljövänliga produkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Miljöskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Datablad för materialsäkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Diverse deklarationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Överensstämmelse med bestämmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Deklaration avseende lasersäkerhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Kanadensiska DOC-bestämmelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Koreansk EMI-deklaration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Japansk EMI-deklaration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Laserdeklaration för Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Biliga B Pappersspecifikationer

Pappersspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Pappersstorlekar som kan användas (skrivaren) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Riktlinjer för pappersanvändning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Papper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Etiketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
OH-film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Kuvert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Kort och tungt papper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Biliga C Garanti och licens

Hewlett-Packards licensavtal för programvara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Hewlett-Packards deklaration avseende begränsad garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Begränsad garanti för tonerkassetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Biliga D Tillbehör och beställningar

Biliga E Installera nätverksskrivare

Installation för Windows 98 och Millennium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Installation för Windows 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Installation för Windows XP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Sakregister

background image

6 Innehåll

SVWW

background image

SVWW

7

1