HP LaserJet 1000 Printer - 1 Komma igång

background image

Komma igång

Detta kapitel innehåller anvisningar om hur du installerar programvaran och konfigurerar
skrivaren:

Kontrollera förpackningens innehåll

Förbered arbetsplatsen

Kontrollera miljön

Installera skrivarens programvara

Gör i ordning tonerkassetten

Installera tonerkassetten

Fyll på inmatningsfacket

Anslut USB-kabeln

Anslut nätsladden

Felsöka skrivaren

Installationen är färdig

background image

8 Kapitel 1 Komma igång

SVWW