HP LaserJet 1000 Printer - Förbered arbetsplatsen

background image

Förbered arbetsplatsen

Placera skrivaren på en stabil, vågrät yta. Lämna utrymme för ventilation. Lämna plats bakom
skrivaren för att kunna mata ut genom luckorna för rak utmatning.

1

4

2

3

6

5

7

486 mm

253 mm

background image

SVWW

Kontrollera miljön 9