HP LaserJet 1000 Printer - Felsöka skrivaren

background image

Felsöka skrivaren

Om den översta statuslampan lyser är skrivaren klar att skriva ut.

Om inga lampor lyser kan du kontrollera nätsladden och USB-anslutningarna.

VARNING

Innan du ansluter kabeln till skrivaren ska du alltid koppla ur skrivaren. Annars kan skrivaren skadas.