HP LaserJet 1000 Printer - Fyll på inmatningsfacket

background image

Fyll på inmatningsfacket

1

För in inmatningsfacket i vinkel inåt/nedåt tills det sitter fast ordentligt i skrivaren.

2

För pappersledarna utåt och bakåt så att papperet får plats.

3

Lägg i pappersbunten i inmatningsfacket. Skjut pappersledarna så att de ligger mot papperet.

4

Installera inmatningsskyddet.

1

2

3

4

3

background image

SVWW

Anslut USB-kabeln 11