HP LaserJet 1000 Printer - Gör i ordning tonerkassetten

background image

Gör i ordning tonerkassetten

Ta ur tonerkassetten från plastpåsen. Ta bort plastskyddet genom att bryta av den högra fliken och
dra ut tejpen helt.