HP LaserJet 1000 Printer - Installera skrivarens programvara

background image

Installera skrivarens programvara

Installera skrivarprogramvara från cd-skivan

1

Välj Install i installationsfönstret. Om cd-skivan inte startas automatiskt väljer du Start, klickar
Kör, skriver x:\setup (där x är enhetsbeteckningen för cd-romenheten) och klickar på OK.

2

Följ anvisningarna på skärmen.

background image

10 Kapitel 1 Komma igång

SVWW