HP LaserJet 1000 Printer - Skrivarens utmatningsbanor

background image

Skrivarens utmatningsbanor

Utmatningsfack

Utmatningsfacket sitter på skrivarens ovansida. Här samlas utskrivet material i korrekt ordning när
luckan för rak utmatning är stängd. Använd utmatningsfacket när du skriver ut normalstora och
stora sorterade dokument.

background image

SVWW

Skrivarens delar 17

Rak utmatningsbana

Den raka utmatningsbanan är användbar när du skriver ut kuvert, OH-film, använder tyngre
papper eller material som brukar bukta sig när det skrivs ut. Utskrifterna kommer ut i omvänd
ordning när luckan för rak utmatning är öppen.

Obs!

Utskrivet material läggs inte på hög när du använder den raka utmatningsbanan. Papperet faller ned på
underlaget om du inte tar emot varje ark när det kommer ur skrivaren.