HP LaserJet 1000 Printer - Statuslampor

background image

Statuslampor

Statuslamporna bildar mönster som visar skrivarens status.

Redo-lampa: Visar att skrivaren är klar för utskrift eller att skrivaren bearbetar data.

Åtgärdslampa: Visar att inmatningsfacket är tomt, tonerluckan är öppen, tonerkassetten
saknas eller att något annat fel har uppstått.

Obs!

I

Statuslampor:

finns mer information om lamporna.