HP LaserJet 1000 Printer - Tonerlucka

background image

Tonerlucka

Tonerluckan sitter på skrivarens framsida. Du måste öppna tonerluckan för att komma åt tonerkas-
setten, åtgärda trassel och rengöra skrivaren. När du ska öppna tonerluckan tar du ett fast tag om
vänstra och högra sidan och drar tonerluckan mot dig.

Obs!

Du kommer att känna ett visst motstånd när du öppnar tonerluckan. Tonerkassetten lyfts upp när
tonerluckan öppnas, så att den enkelt kan tas bort.

background image

18 Kapitel 2 Lär känna skrivaren

SVWW