HP LaserJet 1000 Printer - Optimera utskriftskvaliteten för olika typer av material

background image

Optimera utskriftskvaliteten för olika typer av material

Temperaturen på skrivarens fixeringsmekanism påverkar kvaliteten på utskrivna dokument. Olika
typer av material behöver olika fixeringstemperaturer för att få bästa utskriftskvalitet. Du kan ändra
inställningarna för det material du använder i skrivardrivrutinen. Då ändras fixeringsmekanismen
till den temperatur som passar för det materialet.

Ändra typ av material i skrivardrivrutinen

1

Gå till skrivaregenskaperna. I

Skrivaregenskaper (drivrutiner)

finns mer information.

2

Klicka på fliken Papper.

3

Välj typ av material eller papper i listan Optimera för.

4

Klicka på OK.

Obs!

Utskriftshastigheten minskas automatiskt när du skriver ut på material i specialstorlekar.

background image

SVWW

Lägga papper i inmatningsfacken 21