HP LaserJet 1000 Printer - Skiva ut på kort och material med specialstorlekar:

background image

Skiva ut på kort och material med specialstorlekar:

HP LaserJet 1000 kan skriva ut på material av olika storlekar, eller på kort mellan 76 x 127 mm
och 216 x 356 mm.

VARNING

Kontrollera att arken inte sitter fast i varandra innan du lägger i dem.

Skriva ut på kort eller material med specialstorlek

1

Öppna luckan för rak utmatning.

2

Placera materialet med kortsidan främst och utskriftssidan uppåt. Justera pappersledarna så
att de passar materialet.

3

Välj rätt storlek i skrivarinställningarna. (Programinställningar kan åsidosätta
skrivaregenskaperna.)

4

Gå till skrivaregenskaperna. I

Skrivaregenskaper (drivrutiner)

finns mer information. Klicka på

fliken Papper, välj rätt material i listan Optimera för och klicka på OK.

5

Skriv ut dokumentet.

background image

26 Kapitel 3 Papper och material

SVWW

background image

SVWW

27

4