HP LaserJet 1000 Printer - Skriva ut OH-film och etiketter

background image

Skriva ut OH-film och etiketter

Använd bara OH-film och etiketter som rekommenderas för användning med laserskrivare, till
exempel HP:s OH-film och HP:s LaserJet-etiketter. I

Pappersspecifikationer

finns mer information.

VARNING

Kontrollera att materialet inte är skrynkligt eller böjt samt att det inte är sönderrivet i kanterna och att
inga etiketter saknas.

VARNING

Du ska inte använda etiketter som inte har någon del av stödarket frilagt. Etiketterna kan lossna från ark
som har tomrum mellan etiketterna, vilket kan ge upphov till allvarliga matningsproblem.

Skriva ut OH-film och etiketter

1

Öppna luckan för rak utmatning.

2

Lägg i materialet i inmatningsfacket. Kontrollera att överkanten på materialet är framåt och att
utskriftssidan (den skrovliga sidan) är uppåt.

3

Justera pappersledarna.

4

Gå till skrivaregenskaperna. I

Skrivaregenskaper (drivrutiner)

finns mer information. Klicka på

fliken Papper, välj OH-film eller Etiketter i listan Optimera för och klicka på OK.

5

Skriv ut dokumentet. Ta emot materialet från skrivarens baksida när det skrivs ut för att
förhindra att det klibbar ihop med annat material, och lägg färdiga utskrifter på en plan yta.

background image

SVWW

Skriva ut på kuvert 23