HP LaserJet 1000 Printer - Skriva ut på kuvert

background image

Skriva ut på kuvert

Använd bara kuvert som rekommenderas för laserskrivare.
I

Pappersspecifikationer

finns mer information.

1

Öppna luckan för rak utmatning för att förebygga att kuverten
skrynklas när de skrivs ut.

2

Innan du placerar kuverten bör du justera pappersledarna utåt så att
de är något bredare än kuverten.

3

Placera kuverten med kortsidan där frimärket sitter framåt och
utskriftssidan uppåt.

Obs!

Om kuverten har flikar på den korta änden ska den änden matas in i
skrivaren först.

4

Justera pappersledarna så de är anpassade till kuvertens längd och
bredd. Gå till skrivaregenskaperna. I

Skrivaregenskaper (drivrutiner)

finns mer information. Klicka på fliken Papper, välj Kuvert i listan
Optimera för och klicka på OK.

5

Sätt tillbaka inmatningsskyddet.

1

3

4

2

5

background image

24 Kapitel 3 Papper och material

SVWW