HP LaserJet 1000 Printer - Använda EconoMode (Spara toner)

background image

Använda EconoMode (Spara toner)

EconoMode är ett utmärkt sätt att öka livslängden för tonerkassetten. EconoMode använder
betydligt mycket mindre toner än normal utskrift. Den utskrivna bilden är mycket ljusare, men den
är fullt tillräcklig för att skriva ut utkast eller korrektur.

Du startar EconoMode via skrivaregenskaperna. I

Skrivaregenskaper (drivrutiner)

finns mer

information. Klicka på fliken Efterbehandling, välj EconoMode (Spara toner) och klicka på OK.

background image

32 Kapitel 4 Utskriftsfunktioner

SVWW

background image

SVWW

33

5